ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

 

Εξαεριστήρες και ανεμιστήρες για γεωργοκτηνοτροφική χρήση καθώς και για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους βιομηχανίας και βιοτεχνίας.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ


 

 

Αερόθερμα, Αερολέβητες, κάτοπτρα υπέρυθρης θέρμανσης ιδανικά για γεωργοκτηνοτροφία, χώρους εκδηλώσεων και κατασκευών, βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους, υπαίθριους χώρους.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ


 

 

Συστήματα δροσισμού με εξάτμιση νερού.

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ


 

 

Βιομηχανικοί αφυγραντήρες.

DR_famiglia04


 

 

Όργανα και πίνακες αυτοματισμού γεωργοκτηνοτροφίας.

PHOTO 3 FINAL


 

 

Συστήματα διανομής τροφής και νερού πτηνοτροφίας-χοιροτροφίας, Εκκολαπτικές και επωαστικές μηχανές, Σιλό αποθήκευσης σιτηρών, Ειδικός φωτισμός πτηνοτροφείων.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΗ ΝΕΡΟΥ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ