Σειρά XP – Pola s.r.l.

POLA s.r.l.

XP29  Επιτηρητής Συστήματος Κλιματισμού με έξοδο Συναγερμού

 

 

 

 

 

 

 

 


XP38  Ρυθμιστής κλιματισμού 5 ταχυτήτων εξαερισμού με μετασχηματιστές με δυνατότητα πρόεκτασης εντολών θέρμανσης, ψύξης, παραθύρου και alarm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XP51  Ζυγιστικό πτηνών με καταγραφή

 

 

 

 

 

 

 

 


XP61  Ζυγιστικό Σιλό – Μετρητής νερού – Έλεγχος Φωτισμού

 

 

 

 

 

 

 

 


XP62  Ζυγιστικό 2 Σιλό – Μετρητής νερού – Έλεγχος Φωτισμού

 

 

 

 

 

 

 

 


XP66  Ρυθμιστής κλιματισμού 5 εντολών εξαερισμού ή 0-10V με δυνατότητα πρόεκτασης εντολών θέρμανσης, ψύξης, παραθύρου και alarm

 

 

 

 

 

 

 

 


ΧP69  Ρυθμιστής Φωτισμού Πτηνοτροφείου