Σειρά XP – Pola s.r.l.

POLA s.r.l.


XP51  Ζυγιστικό πτηνών με καταγραφή

 

 

 

 

 

 

 

 


XP61  Ζυγιστικό Σιλό – Μετρητής νερού – Έλεγχος Φωτισμού

 

 

 

 

 

 

 

 


XP66  Ρυθμιστής Κλιματισμού

 

 

 

 

 

 

 

 


ΧP69  Ρυθμιστής Φωτισμού Πτηνοτροφείου