Βιομηχανίας

Αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει σταθερούς αερολέβητες με ανεξάρτητους καυστήρες. Χρησιμοποιούνται συνήθως για θέρμανση σε αποθήκες, βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, εργοστάσια, εργασιακούς χώρους, εστιατόρια κ.α.). Χάρη στο χαμηλό κόστος επένδυσης αποτελούν μια εξαίρετη λύση εναλλακτικής θέρμανσης σε σχέση με την συμβατική θέρμανση. Οι αερολέβητες αυτοί έχουν κάθετη διάταξη και διαθέτουν ανεξάρτητο καυστήρα. Ο χώρος καύσης έχει μεγάλη θερμική απόδοση (>90%) και τα καυσαέρια αποβάλλονται από καμινάδα.


 

Σειρά  VERTIGO  Αερολέβητας Πετρελαίου

342_vertigo1260_vertigo-desaturata

κατεβάστε το φυλλάδιο


Σειρά  CONFORT  Αερολέβητας Πετρελαίου 

345_confort1254_confort-pag.86-desaturata

κατεβάστε το φυλλάδιο


Σειρά  SP  Αερολέβητας Πετρελαίου-Αερίου 

347_sp1257_sp-app7-desaturata

κατεβάστε το φυλλάδιο


Σειρά  SRL-SRU   Υπέρυθρα Θερμαντικά κάτοπτρα Αερίου

SRL ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥSRU ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ

SRU 1

κατεβάστε το φυλλάδιο