Ηλεκτρικοί Πίνακες

Η εταιρεία μας με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα του αυτοματισμού κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες κλιματισμού γεωργοκτηνοτροφίας.

Κάθε περίπτωση είναι μοναδική για εμάς καθώς φροντίζουμε να δώσουμε στον παραγωγό την βέλτιστη δυνατή λύση για τις ανάγκες του.

Ο “εγκέφαλος” της μονάδας παραγωγής είναι το πιο ζωτικό κομάτι της αλυσσίδας κλιματισμού. Σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο POLA s.r.l. δίνουμε λύση για την αποδοτικότερη παραγωγή κεφαλαίου του παραγωγού.

 

new-logo-web-page