Σειρά ΗΡ – POLA srl

POLA s.r.l.

HP10  Θερμόμετρο με καταγραφή

pan_HP10HP10

 


HP11  Θερμοστάτης 1 εντολής

pan_HP11HP11

 


HP12  Θερμοστάτης 2 εντολών

pan_HP12HP12

 


HP13  Alarm Χαμηλής-Υψηλής θερμοκρασίας

pan_HP13HP13

 


HP14  Υγροστάτης 2 εντολών με ηλεκτρονικό αισθητήριο

pan_HP14HP14

 


HP15  Διπλός Θερμοστάτης 2 εντολών

pan_HP15HP15

 


HP16  Alarm Χαμηλής-Υψηλής θερμοκρασίας 2 περιοχών

pan_HP16HP16

 


HP17  Θερμοστάτης 1 εντολής με Alarm χαμηλής-υψηλής θερμοκρασίας

pan_HP17HP17

 


HP18  Ελεγκτής Ψυκτικού Θαλάμου

pan_HP18HP18

 


HP19  Πολυχρονικό

pan_HP19HP19

 


HP20  Ελεγκτής Θέρμανσης με ακτινβολία + ηλεκτρονική ανάφλεξη

pan_HP20HP20

 


HP21  Θερμοστάτης με χρονική λειτουργία

pan_HP21HP21

 


HP22  Θερμοστάτης 2 εντολών με Alarm

pan_HP22HP22

 


HP23  Θερμοστάτης 1 εντολής Παραθύρων Θερμοκηπίου

pan_HP23HP23

 


HP24  Διπλός Θερμοστάτης 2 εντολών με Alarm

pan_HP24HP24

 


HP25  Διπλός Θερμοστάτης 2 εντολών με 2 στάδια και Alarm

pan_HP25HP25

 


HP26  Διπλός Θερμοστάτης Παραθύρων θερμοκηπίου

pan_HP26HP26

 


HP27  Υγροστάτης 1 εντολής με χρονική λειτουργία (ηλεκτρονικό αισθητήριο)

pan_HP27HP27


HP28  Θερμοστάτης Ακτινοβολίας 1 εντολής προοδευτικός

pan_HP28HP28


HP29  Επιτηρητής Οργάνου(GT-X-Q)-Θερμοκρασίας-Υποπίεσης

pan_HP29HP29


HP30  Θερμοστάτης 2 εντολών με ουδέτερη ζώνη

pan_HP30HP30


HP31  Ελεγκτής Φωτεινότητας

pan_HP31HP31


HP32  Θερμοστάτης παραθύρου με ποτενσιόμετρο

pan_HP32HP32


HP33  Ανεμόμετρο 2 εντολών με 2 αισθητήρια

pan_HP33HP33


HP34  Θερμοστάτης και Ελεγκτής Φωτεινότητας

pan_HP34HP34


HP35  Υγροστάτης 2 εντολών με αισθητήριο ξηρού-υγρού βολβού

pan_HP35HP35


HP36  Θερμοστάτης Εξαερισμού 4 εντολών ΟΝ-OFF + 1 εντολή θερμοκρασίας

pan_HP36HP36


HP37  Θερμοστάτης Εξαερισμού 4 ταχυτήτων + 1 εντολή θερμοκρασίας

pan_HP37HP37


HP38  Θερμοστάτης Εξαερισμού 4 ταχυτήτων + Χρονική λειτουργία + 1 εντολή θερμοκρασίας

pan_HP38HP38


HP39  Ελεγκτής Ψυκτικού Θαλάμου

pan_HP39HP39


HP40  Ελεγκτής Θερμοκηπίου (4 εντολές εξαερισμού + Θέρμανση + Ψύξη με περιορισμό στη Υγρασία)

pan_HP40HP40


HP41  Ελεγκτής Θερμοκηπίου (2 εντολές Εξαερισμού + Θέρμανση + Ύγρανση)

pan_HP41HP41


HP42  Ελεγκτής Θερμοκηπίου (4 εντολές εξαερισμού + Θέρμανση + Alarm Θερμοκρασίας)

pan_HP42HP42


HP43  Alarm Χαμηλής-Υψηλής Θερμοκρασίας περιοχών

pan_HP43HP43


HP44  Θερμοστάτης 4 περιοχών με Alarm χαμηλής-υψηλής θερμοκρασίας

pan_HP44HP44


HP45  Ελεγκτής Αερολέβητα

pan_HP45HP45


HP46  Ελεγκτής Εκκολαπτικής μηχανής

pan_HP46HP46


HP47  Ελεγκτής Θερμικού θαλάμου

pan_HP47HP47


HP48  Ελεγκτής Ψυκτικού Θαλάμου

pan_HP48HP48


HP49  Ρυθμιστής θέσεως Παραθύρου 6 σταδίων

pan_HP49HP49


HP50  Ελεγκτής Θερμικού θαλάμου Καπνού

pan_HP50HP50


HP51  Αναγνώστης αναλογικού σήματος 0-10V

pan_HP51HP51


HP52  Διαφορικός θερμοστάτης 2 εντολών με εσωτερικό – εξωτερικό αισθητήριο

pan_HP52HP52


HP53  Θερμοστάτης Εξαερισμού 4 βημάτων ή ταχυτήτων + 1 εντολή θερμοκρασίας

pan_HP53HP53


HP54 Θερμοστάτης Εξαερισμού 4 βημάτων ή ταχυτήτων + Χρονική λειτουργία + 1 εντολή θερμοκρασίας

pan_HP54HP54


 

HP55 Ελεγκτής PID

pan_HP55HP55


HP56 Ελεγκτής – Ρυθμιστής PID

pan_HP56HP56


HP57 Θερμοστάτης και Υγροστάτης

pan_HP57HP57


HP58 Θερμοστάτης 1 εντολής + Αναλογική έξοδο 0-10V

pan_HP58HP58


HP59 Ελεγκτής Υποπίεσης

pan_HP59WHP59


HP60 Ελεγκτής Βάρους με 1 εντολή

pan_HP60HP60


HP61 Ελεγκτής Βάρους Σιλού με 1 εντολή και alarm

pan_HP61HP61


HP62 Ελεγκτής Βάρους Σκάφης τροφής

pan_HP62HP62


HP63 Αναγνώστης Βάρους

pan_HP63WHP63


HP64 Ελεγκτής βάρους και Διανομή τροφής -νερού

pan_HP64hp64


HP66 Θερμοστάτης 4 εντολών εξαερισμού + Θέρμανση + Ψύξη με περιορισμό στη Υγρασία + Alarm)

pan_HP66HP66


HP67 Ογκομετρικό Σύστημα μέτρησης τροφής σε κάθε γραμμή ταϊσματος

hp67HP67


HP68 Διαδοχέας Φωτισμού

pan_HP68hp68


HP69 Ελεγκτής Φωτισμού 0-10V

hp69HP69


HP70 Θερμοστάτης αναλογικού εξαερισμού 0-10V + Θέρμανση + Alarm

hp70HP70


HP71 Μετατροπέας Αναλογικού σήματος 0-5V σε 4 βήματα εξαερισμού

hp71HP71


HP72 Θερμοστάτης 4 βημάτων αερισμού + Χρονορύθμιση συστήματος Υδρονέφωσης

hp72HP72


HP73 Θερμοστάτης Παραθύρου με ποτενσιόμετρο

hp73HP73


HP74 Θερμοστάτης αναλογικού εξαερισμού 0-10V + 4 εντολές Εξαερισμού + Θέρμανση + Ψύξη + Alarm

HP74HP74


HP75 Επιτηρητής CO2 με καταγραφή και έξοδο Alarm

hp75HP75


HP76 Επιτηρητής Υγρασίας με καταγραφή και έξοδο Alarm (ηλεκτρονικό αισθητήριο)

hp76HP76


HP77 Επιτηρητής Υγρασίας με καταγραφή και έξοδο Alarm (ξηρού-υγρού βολβού αισθητήριο)

hp77HP76


HP96 Επιτηρητής Έντασης (Α) ηλεκτρικής παροχής και Alarm Θερμοκρασίας

hp96HP96