Σειρά ΗC – POLA s.r.l.

POLA s.r.l.

HC36  Θερμοστάτης 4 περιοχών Παραθύρων

hc36 newHC36

 


HC37  Θερμοστάτης 4 περιοχών Παραθύρων + Θέρμανση + Εξαερισμός

hc37 newHC37

 


HC44  Θερμοστάτης 8 περιοχών

hc44 newHC44

 


HC46  Ελεγκτής Κλιματισμού Κτηνοτροφίας

hc46 new1HC46-1HC46-2

 

 

 

 

 


HC49  Ελεγκτής 2 Ψυκτικών Θαλάμων

hc49 newhc49

 


HC50  Ελεγκτής Κλιματισμού Κτηνοτροφίας

hc50 newHC50