Σειρά HD -POLA s.r.l.

POLA s.r.l.

HD38  Θερμοστάτης Εξαερισμού 6 βημάτων – ταχυτήτων + Θέρμανση + Ψύξη + Alarm

hd38 newHD38

 


HD40  Ελεγκτής Κλιματισμού Θερμοκηπίου

hd40HD40

 


HD71  Ελεγκτής Θαλάμου Μανιταριών

HD71 NEWHD71

 


HD97  Χρονοθερμοστάτης 5 περιοχών

HD97HD97

 


HD98  Χρονοθερμοστάτης 8 περιοχών

HD98 NEWHD98