Αφύγρανση

Οι αφυγραντήρες που διαθέτει η εταιρεία μας λειτουργούν με συμπιεστή και εισάγουν τον αέρα με τη βοήθεια ανεμιστήρα, στη συνέχεια παρακρατούν την υγρασία και εξάγουν τον αέρα.

Η αρχή λειτουργίας των αφυγραντήρων με συμπιεστή είναι παρόμοια με τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων. Ο υγρός αέρας του χώρου μας περνάει από το ψυκτικό στοιχείο του αφυγραντή.

Εκεί υγροποιείται η υγρασία του αέρα και πέφτει στη λεκάνη συμπυκνωμάτων και από εκεί στον κάδο συλλογής του νερού ή την αποχέτευση.

Εν συνεχεία ο αέρας περνάει από ένα δεύτερο θερμαντικό στοιχείο και αφού ανέβει η θερμοκρασία του στα αρχικά επίπεδα επιστρέφει στο χώρο μας.

 


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ 

Αφυγραντήρας    DR 80    Αφύγρανση 16 lit/24h

246_dr-80247_dr70-app9

 

κατεβάστε το φυλλάδιο


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ 

Αφυγραντήρας    DR 120    Αφύγρανση 22 lit/24h

238_dr-120239_dr-120-ruotedepoca-04mod2

κατεβάστε το φυλλάδιο


Αφυγραντήρας    DR 190    Αφύγρανση 40 lit/24h

240_dr-190241_dr-190-imbianchino-04-mod

κατεβάστε το φυλλάδιο


Αφυγραντήρας    DR 250    Αφύγρανση 56 lit/24h

 

242_dr-250243_dr-250-vino

κατεβάστε το φυλλάδιο


Αφυγραντήρας    DR 310    Αφύγρανση 80 lit/24h

 

244_dr-310245_dr-310-mielario-2-mod2

κατεβάστε το φυλλάδιο