Εκκολαπτικές-Επωαστικές Μηχανές

Η εταιρεία μας διαθέτει εκκολαπτικές – επωαστικές μηχανές του οίκου RCOM δυναμικότητας από 3 έως 1000 αυγά κότας.

LOGO KINGSURO 20

KINGSURO MAX 20

Εκκολαπτική Rcom Kingsuro MAX 20 – 24 αυγά κότας


LOGO KINGSURO ECO20

KINGSURO ECO 20

Εκκολαπτική Rcom Kingsuro ECO 20 – 24 αυγά κότας


LOGO PRO MINI

PRO MINI

Εκκολαπτική Rcom Pro Mini – 3 αυγά κότας


LOGO EZSCOPE

EZ SCOPE

Εκκολαπτική Rcom EzScope – 3 αυγά κότας


LOGO PRO 10

PRO 10

Εκκολαπτική Rcom Pro 10 – 10 αυγά κότας


LOGO PRO PLUS 10

PRO PLUS 10

Εκκολαπτική Rcom Pro Plus 10 – 10 αυγά κότας


LOGO MAX 20

MAX 20

Εκκολαπτική Rcom Max 20 – 20 αυγά κότας


LOGO PRO 20

MAX PRO 20

Εκκολαπτική Rcom Pro Max 20 – 20 αυγά κότας


LOGO PRO USB 20

MAX PRO USB 20

Εκκολαπτική Rcom Pro Usb Max 20 – 20 αυγά κότας


LOGO MAX 50

MAX 50

Εκκολαπτική Rcom Max 50 – 50 αυγά κότας


LOGO PRO 50

MAX PRO 50

Εκκολαπτική Rcom Max Pro 50 – 50 αυγά κότας


LOGO PRO USB 50

MAX PRO USB 50

Εκκολαπτική Rcom Max Pro Usb 50 – 50 αυγά κότας


LOGO MARUMAX190

MARUMAX190

Εκκολαπτική Rcom Maru 190 – 168+22 αυγά κότας


LOGO MARUMAX380

MARUMAX380

Εκκολαπτική Rcom Maru 380 – 336+44 αυγά κότας


LOGO MARUMAX1000

MARUMAX1000

Εκκολαπτική Rcom Maru 1000 – 840+160 αυγά κότας


LOGO DELUXE MAX190

DELUXE MX190

Εκκολαπτική Rcom Maru Deluxe Max 190 – 168+22 αυγά κότας


LOGO DELUXE MAX380

DELUXE MAX390

Εκκολαπτική Rcom Maru Deluxe Max 380 – 336+44 αυγά κότας


LOGO DELUXE MAX1000

DELEUXE MAX1000

Εκκολαπτική Rcom Maru Deluxe Max 1000 – 840+160 αυγά κότας


LOGO MARU100

MARU100

Εκκολαπτική Rcom Maru Max 100 – 96 αυγά κότας


LOGO MARU200

MARU200

Εκκολαπτική Rcom Maru Max 200 – 192 αυγά κότας


LOGO MARU300

MARU300

Εκκολαπτική Rcom Maru Max 300 – 288 αυγά κότας


LOGO MARUPRO100

MARUPRO100

Εκκολαπτική Rcom Maru Max Pro 100 – 96 αυγά κότας


LOGO MARUPRO200

MARUPRO200

Εκκολαπτική Rcom Maru Max Pro 200 – 192 αυγά κότας


LOGO MARUPRO300

MARUPRO300

Εκκολαπτική Rcom Maru Max Pro 300 – 288 αυγά κότας


logo maru deluxe max 100

maru deluxe max100

Εκκολαπτική Rcom Maru Deluxe Max 100 – 96 αυγά κότας


logo maru deluxe pro 100

maru deluxe pro 100

Εκκολαπτική Rcom Maru Deluxe Pro 100 – 96 αυγά κότας


logo maru deluxe max 200

maru deluxe max 200n

Εκκολαπτική Rcom Maru Deluxe Max 200 – 192 αυγά κότας


logo maru deluxe pro 200

maru deluxe pro 200

Εκκολαπτική Rcom Maru Deluxe Pro 200 – 192 αυγά κότας


LOGO DELUXE MAX HB100

DELUXE HB100

Επωαστική Rcom Maru Deluxe Max H&B 100 – 40~70 αυγά κότας


LOGO DELUXE HB380

DELUXE HB380

Επωαστική Rcom Maru Deluxe Max H&B 380 – 300~350 αυγά κότας


Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο