Σιλό Αποθήκευσης Σιτηρών

Μεταλλικά σιλό αποθήκευσης φυράματος από 2.8 έως 28 tn

Ειδική διαμόρφωση λαμαρίνας οροφής για την ενίσχυσή της καθώς και την πλήρη εφαρμογή στο δακτυλίδι για πλήρη στεγανοποίηση.

Κυκλική οπή των γωνιών των φύλλων της οροφής και του κώνου για την αποφυγή ζημιών κατά την φορτοεκφόρτωση και την προστασία από ατυχήματα του προσωπικού

Διπλή σειρά βιδών σύνδεσης των φύλλων του δακτυλίου καθώς και τριπλή σειρά μονωτικού υλικού μεταξύ αυτών για την πλήρη στεγανοποίηση και αύξηση της μηχανικής αντοχής του σιλό

Βίδες συναρμολόγησης Μ10 γαλβανισμένες εν θερμώ σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό όπου χρησιμοποιούνται βίδες Μ8 με ηλεκτρολυτικό
γαλβάνισμα (εν ψυχρό) .
Η συγκριτική αντοχή τους είναι 7-10 φορές μεγαλύτερη

Σκάλα επίσκεψης στην οροφή με εύκολη συναρμολόγηση και δυνατότητα επισκευής εάν χρειαστεί καθώς και ενισχυτικά ειδικά τεμάχια για την μηχανική αντοχή. Δακτύλιοι προστασίας.

Πέλματα Σιλό πάχους 5mm γαλβανισμένα εν θερμώ.

Ειδική επεξεργασία σε όλα τα κοψίματα της λαμαρίνας για την αποφυγή διάβρωσης