Βιομηχανίας

Αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει σταθερούς αερολέβητες με ανεξάρτητους καυστήρες. Χρησιμοποιούνται συνήθως για θέρμανση σε αποθήκες, βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, εργοστάσια, εργασιακούς χώρους, εστιατόρια κ.α.). Χάρη στο χαμηλό κόστος επένδυσης αποτελούν μια εξαίρετη λύση εναλλακτικής θέρμανσης σε σχέση με την συμβατική θέρμανση. Οι αερολέβητες αυτοί έχουν κάθετη διάταξη και διαθέτουν ανεξάρτητο καυστήρα. Ο χώρος καύσης έχει μεγάλη θερμική απόδοση (>90%) και τα καυσαέρια αποβάλλονται από καμινάδα.


 

Σειρά  VERTIGO 

Αερολέβητας Πετρελαίου

κατεβάστε το φυλλάδιο


Σειρά  NEW CONFORT 

Αερολέβητας Πετρελαίου 

κατεβάστε το φυλλάδιο


Σειρά  NEW SP 

Αερολέβητας Πετρελαίου-Αερίου 

κατεβάστε το φυλλάδιο


Σειρά  SP 

Αερολέβητας Πετρελαίου-Αερίου 

347_sp1257_sp-app7-desaturata

κατεβάστε το φυλλάδιο


Σειρά  SRL-SRU 

 Υπέρυθρα Θερμαντικά κάτοπτρα Αερίου

SRL ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥSRU ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ

SRU 1

κατεβάστε το φυλλάδιο